skip to Main Content

Ons onderwijs

Met een enthousiast team werken wij op basisschool Rehoboth aan goed onderwijs voor alle leerlingen. Wij willen elk kind aandacht en ruimte geven om zich te kunnen ontwikkelen. In ons lesgeven houden we rekening met de kwaliteiten en ontwikkelingsbehoeften van de kinderen en zorgen dat alle leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau worden uitgedaagd.

ons onderwijs
ons onderwijs 2

Kanjertraining

De sociaal emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk op onze school. Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling moeten kinderen zich veilig voelen. Ieder kind mag zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. Elke week worden er lessen gegeven in de kanjertraining om zo de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren ook om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij maken we op onze school gebruik van de kanjerafspraken: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we hebben plezier, we werken samen en we doen mee. Je mag leren om jezelf te zijn!

Back To Top